Programa de Plenarias

VIERNES 6 DE JULIO 11.00 - 12.30 h. Ubicación: Buenos Aires

Guillem Homet Mir


Fundació Molí d’en Puigvert / Comunitat Terapèutica del Maresme.

Fundació Joia / Apunts

Fundació Cassià Just / Cuina Justa

3 Salut Mental / 3 Glops.

Pere Quetglas Martorell